Strona główna | Aktualności | Zamina Regulaminu Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej
Zamina Regulaminu Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej

Uwaga Studenci !

 

Dział Nauczania prosi o zapoznanie się z nowym Zarządzeniem Rektora Wyższej Szkoły Handlowej oraz Regulaminem Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej zamieszczonych w zakładce: Stypendia i zapomogi.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej od semestru zimowego 2011/2012 składają 31.10.2011r. tylko Ci studenci, którzy rozpoczynają lub rozpoczęli studia w październiku danego roku.

Druki wniosków o pomoc materialną należy pobrać z Dziekanatu Wydziału Zamiejscowego w Ostrowcu Św. Należy zapoznać się z ostatnią stroną wniosku, na której wymieniono wymagane dokumenty, które należy dołączyć do wniosku i złożyć osobiście w Dziekanacie Wydziału Zamiejscowego w Ostrowcu Św. ul. Słowackiego 19 do dnia 31.10.2011 r.