Strona główna | Aktualności | Modernizacja budynku
Modernizacja budynku
Przedstwiamy Państwu fotorelacje z prowadzonych prac modernizacyjnych w Wydziale Zamiejsocwym w Ostrowcu Świętokrzyskim Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach.
Prace wciąż trwają.


Stan przed modernizacją:
Prace podczas modernizacji:
pracy ciąg dalszy: