Strona główna | Aktualności | Stypendnia - zmina terminu
Stypendnia - zmina terminu

UWAGA STUDENCI!!!

Ubiegający się o pomoc materialną w roku akademickim 2011/2012

 

 

Uczelniana Komisja Stypendialna w dniu 9 listopada 2011 r. na swoim posiedzeniu  ustaliła przeniesienie terminu wypłacenia stypendiów na dzień 12 grudnia 2011 r. (za X, XI, XII 2011 r.) oraz dokonanie weryfikacji kryterium przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce na niektórych kierunkach studiów, na których limity 10% zostały przekroczone bądź pozostają w dużej mierze niewykorzystane.

Jednocześnie informujemy, że kwoty przyznanych stypendiów będą podane do wiadomości w grudniu 2011 r.