Strona główna | Biblioteka | Przysposobienie biblioteczne
Przysposobienie biblioteczne
Aby uzyskać zaliczenie z przedmiotu „Przysposobienie biblioteczne” należy zapoznać się z kursem e-learningowym oraz rozwiązać test na stronie http://moodle.wsh-kielce.edu.pl


1. Przed przystąpieniem do kursu należy dokonać rejestracji. Po lewej stronie ekranu na głównej stronie moodle WSH, w boxie "Zaloguj się",  należy kliknąć w link "Zacznij teraz od utworzenia nowego konta").
2. Wypełnić formularz rejestracyjny.

3. Po poprawnej rejestracji,  na podany w formularzu adres e-mail otrzymacie Państwo informacje o logowaniu. Po kliknięciu w podany w e-mailu link można przejść do kursu.

4. Z listy kursów, z kategorii Biblioteka wybieramy kurs „Przysposobienie biblioteczne”.

5. Zapisujemy się na kurs po kliknięciu w jego nazwę.

6. Po przeczytaniu wszystkich działów informacji, należy przystąpić do testu. 
Liczba podejść jest nieograniczona.

7. Po uzupełnieniu testu należy zatwierdzić wynik przyciskiem na dole ekranu "Zatwierdź wszystkie i zakończ" i zakończyć test.

8. Jeśli test został zaliczony pozytywnie, można przejść do ostatniego etapu: wydrukować pierwszą stronę testu z wynikiem, imieniem i nazwiskiem studenta (Plik - Drukuj - Strony -1-).

9. Z wydrukiem oraz indeksem należy zgłosić się do 16 grudnia w Dziekancie Wydziału Zamiejscowego w Ostrowcu Świętokrzyskim po wpis.