Strona główna | Biblioteka | Zbiory biblioteczne
Zbiory biblioteczne
Zbiory biblioteczne obejmują księgozbiór, zbiory specjalne, zeszyty naukowe, prace dyplomowe studentów Wyższej Szkoły Handlowej oraz czasopisma.

Księgozbiór  - około 25 tysięcy książek z dziedzin wiedzy, które znajdują się w programach kształcenia WSH, podręczników do nauki języków obcych, wydawnictw leksykalnych i encyklopedycznych, skryptów i zeszytów naukowych.

Czasopisma - Biblioteka  gromadzi czasopisma polskie i zagraniczne w drodze prenumeraty. Ogółem dotychczas zgromadzono ok. 100 tytułów czasopism fachowych.

W skład zbiorów biblioteki wchodzą także zbiory specjalne: kasety audio i video, płyty CD i DVD. Zbiory na tego typu nośnikach zawierają muzykę, filmy szkoleniowe, kursy językowe, bazy i kodeksy prawne, encyklopedie, słowniki oraz programy komputerowe.

W bibliotece, do dyspozycji studentów są także komputerowe bazy danych takie jak:

- Roczniki Statystyczne

- Bibliografia Zawartości Czasopism  BN (1996-1999) – opracowana przez Bibliotekę     Narodową, zawierająca opisy artykułów z czasopism, które można przeszukiwać za    pomocą programu MAK.

- Legalis – komputerowa, stale aktualizowana baza informacji prawnej. Zawierająca akty prawne opublikowane w Dzienniku Ustaw , resortowych dziennikach urzędowych, ujednolicone teksty aktów prawa miejscowego, projekty ustaw wraz z uzasadnieniem, orzeczenia sądowe, glosy do orzeczeń, tezy z piśmiennictwa prawniczego, bibliografię prawniczą, dane teleadresowe sądów, wzory umów i pism procesowych. W ramach programu Legalis w Bibliotece Głównej WSH dostępny jest także moduł Prawo Europejskie.

- Integram - Elektroniczna Biblioteka Norm - Szeroki zestaw norm i aktów prawnych, regulujących poszczególne branże.

- ABI / INFORM Complete - baza indeksująca czasopisma z zakresu nauk ekonomicznych z następujących dziedzin: bankowość i finanse, marketing i handel, rachunkowość, systemy ekonomiczne i rynki międzynarodowe, praca, stosunki przemysłowe, zarządzanie, finanse publiczne i podatki, inwestycje, produkcja i usługi, gospodarstwo domowe, makroekonomia i etyka biznesu. Dzięki platformie uzyskujemy dostęp do około 4300 tytułów czasopism).

- Wirtualna Biblioteka Nauki - Zasoby licencyjne dostępne dla wszystkich instytucji akademickich w kraju, dzięki którym uzyskujemy dostęp do platform: Elsevier, Springer, Web of Knowledge, EBSCO ( 12 baz pełnotekstowych), Nature, Science.