Strona główna | Projekty | Zawodowe kompetencje uczniów
Zawodowe kompetencje uczniów
Strona internetowa projektu
www.zku.wsh-kielce.edu.pl


Opis projektu:

Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach

Wydział Zamiejscowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

realizuje projekt pt:

 

„Zawodowe kompetencje uczniów”

 

który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

na podstawie umowy

nr  UDA-POKL. UDA –POKL.09.02.00-26-021/11-00

z Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie kwalifikacji zawodowych u 140 (125m/15k) uczniów techników ostrowieckich w okresie 08.2011-7.2013r. poprzez szkolenia zawodowe z uprawnieniami

Realizacja projektu od 01.08.2011 do 31.07.2013r.