Strona główna | Student | Stypendia i zapomogi
Stypendia i zapomogi
Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Przyznawania i Ustalania Wysokości Pomocy Materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach oraz zarządzeniem dot. zmiany ww. regulaminu, a także aneksem do ww. zarządzenia z dnia 9 listopada 2011 i z aneksem do ww. zarządzenia z dnia 20 marca 2012.


WYSOKOŚĆ POMOCY MATERIALNEJ
obowiązująca w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012

STYPENDIUM SOCJALNE:

Przedziały
Wysokość stypendium miesięcznego
do 782 zł
do 650 zł
do 500 zł
do 350 zł
230 zł
280 zł
330 zł
380 zł

 


STYPENDIUM SOCJALNE ZWIĘKSZONE Z TYTUŁU ZAKWATEROWANIA:

Przedziały
Wysokość stypendium miesięcznego
do 782 zł
do 650 zł
do 500 zł
do 350 zł
330 zł
380 zł
430 zł
480 złSTYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZA WYNIKI W NAUCE:
Przedziały
Wysokość stypendium miesięcznego
OD* DO 4,59
*4,60 - 4,80
4,81 - 5,00
200 zł
300 zł
500 zł
* w zależności od kierunku studiów zgodnie z par.3 pkt 3 Regulaminu Ustalania Wysokości, Przyznawania i Wypłacania Świadczeń Pomocy Materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Handlowej im. B. Markowskiego w Kielcach


STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Przedziały
Wysokość stypendium miesięcznego
III grupa
II grupa
I grupa
150 zł
250 zł
350 zł


STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW ZA OSIĄGNIĘCIA W NAUCE LUB SPORCIE:

Przedziały
Wysokość stypendium miesięcznego
-
200 zł


ZAPOMOGI
Przedziały
Wysokość zapomogi
-
według zasad  regulaminu