Strona główna | Uczelnia | Baza lokalowo-dydaktyczna
Baza lokalowo-dydaktyczna


Siedziba Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego Wydziału Zamiejscowego w Ostrowcu Świętokrzyskim mieści się przy ulicy Słowackiego 19 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na własnym terenie o powierzchni 4000mzlokalizowany jest obiekt o powierzchni 440 m2
w pełni przystosowany do realizacji zadań dydaktycznych.


W budynku uczelni studenci korzystają z Auli, 7 sal ćwiczeniowych, 2 nowoczesnych multimedialnych pracowni informatycznych (34 stanowisk komputerowych pracujących w sieci), projektorów multimedialnych, komputerów przenośnych, tablic interaktywnych, wizualizerów, sprzętu RTV, przenośnego sprzętu audio.

W planach Uczelni jest rozbudowa ostrowieckiej siedziby w celu podniesienia standardu kształcenia.

 

wyklad
sala8
sala7
sala3