Strona główna | Uczelnia | Patron WSH
Patron WSH

 


Bolesław Markowski (1862 -1936) 
Patron Wyższej Szkoły Handlowej


  
10x10
10x10


Polityk, uczony oraz działacz samorządowy. Wybitny prawnik i ekonomista. Twórca szkolnictwa ekonomicznego w Regionie Świętokrzyskim - w 1903 r. założył w Kielcach szkołę handlową w specjalnie wybudowanym gmachu. W latach 1914 - 1918 był dyrektorem Kieleckiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu. W latach I wojny światowej zorganizował Obywatelski Komitet Pomocy. W latach 1916 - 1918 przewodniczył Radzie Miejskiej. Rada Regencyjna powołała Go w skład Rady Stanu. Z jej ramienia przejmował od władz austriackich administrację skarbową. W latach 1921 - 1926 był wiceministrem skarbu. Dwukrotnie był Kierownikiem Ministerstwa Skarbu. Od 1921 roku był profesorem prawa skarbowego w warszawskiej Wyższej Szkole Handlowej. Piastował urzędy prorektora i rektora tej uczelni. Po przejściu na emeryturę w 1931 roku wrócił do Kielc, gdzie aktywnie uczestniczył w życiu społecznym, między innymi jako prezes Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Towarzystwa Opiekuńczego Szpitala dla Dzieci.


10x10