Strona główna | Uczelnia | Władze uczelni
Władze uczelni

WŁADZE UCZELNI

 

02

Rektor 
doc. dr Jan Waluszewski

01


Kanclerz 
inż. Zbigniew Morawiecki

03


Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich 
doc. dr inż. Stefan Szałkowski

04


Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry 
prof. zw. dr hab. Janusz Lewandowski

05


Dziekan Wydziału Administracyjno-Humanistycznego 
doc. dr Tomasz Konopka

06


Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Technicznego 
doc. dr inż. Maciej Lubczyński


09


Dziekan Wydziału Zamiejscowego
w Tarnobrzegu
dr Grzegorz Wilk-Jakubowski

08


Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Ostrowcu Świętokrzyskim 
mgr Bożena Młynek

07

Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Regionalnej
mgr Bogdan BajorskiSENAT UCZELNI

doc. dr Jan Waluszewski - Rektor WSH
doc. dr inż.  Stefan Szałkowski - Prorektor ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich
prof. zw. dr hab. Janusz Lewandowski - Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry
inż. Zbigniew Morawiecki - Kanclerz WSH
mgr Michał Chałoński - Wicekanlcerz WSH
inż. Kazimierz Gałęza - Dyrektor Administracyjny
doc. dr Tomasz Konopka - Dziekan Wydziału Administracyjno-Humanistycznego
doc. dr inż.  Maciej Lubczyński - Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Technicznego
mgr Bogdan Bajorski - Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Tarnobrzegu
mgr Bożena Młynek - Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
mgr inż.  Janusz Rudnicki - Dyrektor Biura Promocji Studentów i Absolwentów "Kariera"
mgr Jarosław Kusto - Doradca Kanclerza ds. współpracy ze szkołami wyższymi
Ryszard Długoszewski - Doradca Kanclerza ds. ekonomicznych
Janina Nowak - Kwestor WSH
mgr Katarzyna Baziuk - Dyrektor Biblioteki
prof. zw. dr hab. Marian Koziej - Przedstawiciel nauczycieli akademickich
prof. dr hab. Wiesław Dziubdziela - Przedstawiciel nauczycieli akademickich
doc. dr inż.  Zbigniew Lis - Kierownik Zakładu Informatyki
mgr Bożena Matachowska - Kierownik Studium Języków Obcych
mgr Henryk Kaczor - Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Konrad Gołąb - przedstawiciel studentów
Anna Jakubowska - przedstawiciel studentów
Wiktor Leśniak – przedstawiciel studentów
Katarzyna Nowak - przedstawiciel studentów
Małgorzata Wolińska - przedstawiciel studentów
Lidia Wolska - przedstawiciel studentów